DIMITRIS LIANTINIS – CRÁTER

Traducción: Mario Domínguez Parra

 
 
CRÁTER
 
La música que crispa a las aves
saqueó las ciudades.
Sobre las ramas de la acacia florece la prisa.
Desciende a las colinas como alquitrán y purpúrea
luz trémula.
En la mansión del seísmo-incendio
luces y campanas.
A un lado se oxidan quejumbrosas
las sandalias de Empédocles.
 
 
ΚΡΑΤΗΡ
 
Ἡ μουσική πού ξαγριεύει τά πουλιά
διαγούμισε τίς πολιτεῖες.
Στα κλαδιά τῆς ἀκακίας άνθίζει ἡ βιάση.
Κατηφοράει στούς λόφους πίσσα και πορφυρή
μαρμαρυγή.
Στ’ ἀρχοντικό τῆς σεισμοπυρκαγιᾶς
φῶτα καί καμπάνες.
Παράμερα σκουριάζουνε λυπητερά
τά σάνδαλα τοῦ Ἐμπεδοκλῆ.
 
 

KOSTAS SOFIANÓS – NO HABLEN GRIEGO

 
 
Traducción y notas: Mario Domínguez Parra
 
 
NO HABLEN GRIEGO
 
No
  hablen griego:
  ladren
  berreen
  bramen
No hablen nada.
 
No
  lean griego:
  lean los discursos de sus políticos
  lean las «arengas» de sus organizaciones
  lean su prensa y su revista del día.
No lean nada.
 
No
  escriban en griego:
  escriban en la «norma purista»[1] del Estado Mayor General[2]
  escriban en el «griego normativo»[3] del Ministerio de «Cultura»
  escriban como escriben en su prensa y su revista diarias.
No escriban nada.
 
  Y
 
   No
 
  bajen al mar:
  es verles y se pone malo:
se le revuelven las entrañas
 
espumea
  vomita bolsas
  chancletas
  compresas
Vomita petróleo y chapapote
 
No
  bajen al mar
 
No
  suban a las montañas:
  es sentirles y se mueren;
  pierden sus bosques y aves
  pierden su humedad y su fragancia
  pierden sus nieves y sus aguas.
 
No
  suban a las montañas
confórmense con sus áticos.
 
No
  restauren monumentos:
  es H i b r i s.
  cojan unos picos y derrúmbenlos
  traigan excavadoras y devástenlos
arrojen gasolina y quémenlos.
 
Es
 
  el penúltimo honor que pueden hacer a la Patria.
 
El último es:
 
  Que se vayan
 
  con sus mujeres y sus hijos
  con sus salones y sus perros
  con su Greciasquerosidad[4] y su mezquindad.
 
Y
 
  no se las den de…
  que aguardan a los bárbaros:
  Ustedes son los bárbaros
y tienen que i r s e.
 
 
 
ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
Μὴ
  μιλᾶτε Ἑλληνικά:
  νὰ γαβγίζετε
  νὰ γρυλίζετε
  νὰ μουγκρίζετε
Νὰ μὴ μιλᾶτε καθόλου.
 
Μὴ
  διαβάζετε Ἑλληνικά:
  νὰ διαβάζετε τοὺς λόγους τῶν πολιτικῶν σας
  νὰ διαβάζετε τὰ «καλέσματα» τῶν ὀργανώσεών σας
  νὰ διαβάζετε τὸν ἡμερήσιο καὶ τὸν περιοδικό σας τύπο.
Νὰ μὴ διαβάζετε καθόλου.
 
Μὴ
  γράφετε Ἑλληνικά:
  νὰ γράφετε τὴν «Καθαρεύουσα» τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου
  νὰ γράφετε τὴν «Δημοτικὴ» τοῦ ‘Υπουργείου «Πολιτισμοῦ»
  νὰ γράφετε ὅπως γράφουν στὸν ἡμερήσιο καὶ στὸν περιοδικό σας τύπο.
Νὰ μὴ γρὰφετε καθόλου.
 
Καὶ
 
   Μὴ
 
  κατεβαίνετε στὴ θάλασσα:
  σᾶς βλέπει κι ἀρρωσταίνει·
γυρίζουν τὰ μέσα της
 
ἀφρίζει
  ξερνάει σακκοῦλες
  σαγιονάρες
  σερβιέτες
Ξερνάει πετρέλαιο καὶ πίσσα.
 
Μὴ
κατεβαίνετε στὴ θάλασσα.
 
Μὴ
  ἀνεβαίνετε στὰ βουνά:
  σᾶς αἰσθάνονται καὶ πεθαίνουν·
  χάνουν τὰ δάση τους καὶ τὰ πουλιά τους
  χάνουν τὴ δρόσο τους καὶ τ’ ἄρωμά τους
χάνουν τὰ χιόνια τους καὶ τὰ νερά τους.
 
Μὴ
  ἀνεβαίνετε στὰ βουνά
  ἀρκεστεῖτε στὰ ρετιρέ σας.
 
Μὴ
  συντηρεῖτε ἀρχαιότητες
  εἶναι Ὕ β ρ ι ς.
  πάρτε κασμάδες καὶ σωριάστε τες
  φέρτε μπουλντόζες καὶ σαρῶστε τες
ρίχτε βενζίνη καὶ κάφτε τες.
 
Εἶναι
 
  ἡ προτελευταία τιμὴ ποὺ μπορεῖτε νὰ κάνετε στὸν Τόπο.
 
Ἡ τελευταία εἶναι:
 
  Νὰ φύγετε
 
  μὲ τίς γυναῖκες σας καὶ τὰ παιδιά σας
  μὲ τὰ σαλόνια σας καὶ τὰ σκυλιά σας
μὲ τὴ Βρωμιοσύνη σας καὶ τὴν κακομοιριά σας.
 
Καὶ
 
  μὴ παριστάνετε τούς…
  ἀναμέμοντας βαρβάρους:
  Ἐσεῖς εἶστε οἱ βάρβαροι
καὶ πρέπει νὰ φ ύ γ ε τ ε.
 

Nota bio-bibliográfica

El poeta y ensayista griego Kostas Sofianós (1945) estudió Derecho en la Universidad de Atenas y ejerció la abogacía desde 1975 hasta 2012. También trabajó como redactor de enciclopedias (como la Britannica Larousse, donde se encargó de temas relacionados con el derecho y la literatura).

Participó en la edición de revistas como «Νέα Ελληνικά» y en la importante Antología de poesía griega que elaboraron Iraklís y Renos Apostolidis (Ελληνικά Γράμματα, 1966-1975). También fue muy importante su participación en revistas como «ΤοΔέντρο» (que fundó y de la que luego se desvinculó), «Νήσος Μουσικής και Ποίησης», «Κριτική και κείμενα» y «Μεταθέσεις» (una de las primeras revistas electrónicas griegas).

Es autor de los libros Ocupación secundaria (Τό Πάρεργο, Αθήνα, 1970); Suboficial de señales (Σηματώρος, Aθήνα, 1974); Los gozos (ΟἱἈπολαύσεις, Αθήνα, Διογένης, 1981); y El fantasma del apuntador [textos publicados e inéditos, 1970-1994] (Το φάντασμα του υπνοβολέα [δημοσιευμένα καί ἀδημοσίευτα 1970-1994], Aθήνα, ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ, 1994).

Algunos de sus poemas se han publicado en revistas y se han incluido en la Antología de Iraklís, Renos y Stantis Apostolidis. También otras antologías, como la de los poetas Bekarotos y Florakis, la de la generación de los setenta que hizo Kiparisis y la revista electrónica ΠΟΙΕΙΝ han publicado parte de su obra poética.

Sus poemas han sido traducidos al búlgaro, al inglés, al francés y al italiano.

Fue miembro de la comisión de premios estatales del Ministerio de Cultura de Grecia.

Como ensayista, ha publicado textos sobre Karyotakis, Karusos, Palamás, Livaditis, Jionis, Pavlostazis; también sobre el conformismo en la crítica literaria griega de los últimos cuarenta años, sobre poesía y sobre crítica.

Se puede escuchar al poeta recitando algunos de sus poemas en la página de la revista ΠΟΙΕΙΝ.

Su blog: http://sofianoskostas.blogspot.com.es/.

 

[1] Καθαρεύουσα (vid. Aléxandros Magridis-Pedro Olalla, Το νέο ελληνο-ισπανικό λεξικό-El nuevo diccionario griego-español, Atenas, Texto, 2006): la lengua «pura», «limpia», libre de influencias turcas sobre todo, directa heredera cultural de Bizancio y de la Antigua Grecia.

[2] Sofianós, me informa él mismo, se refiere al uso de la norma purista por parte de la Dictadura de los Coroneles.

[3] Δημοτική (vid. Aléxandros Magridis-Pedro Olalla, op. cit.): la lengua viva, popular, metamórfica, con las influencias turcas, que acabó imponiéndose, aunque todavía se utiliza literariamente la norma purista (el escritor griego Larry Cool lo sigue haciendo en su obra narrativa).

[4] Sofianós elabora un brillante juego de palabras con el título de un libro de Yannis Ritsos, Ρωμιοσύνη, que se ha traducido en España como Grecidad y otros poemas (traducción de Eleni Perdikini, Madrid, Alberto Corazón, 1979). Magridis y Olalla, en su diccionario, traducen la palabra como «Grecismo». Con añadirle una «Β» al título original del libro de Ritsos, cualquier lector griego o que conozca el idioma verá las palabras «βρόμα» y «βρομιά», «suciedad». He intentado algo similar, pero ni de lejos. «ρωμιοί» es como se llamaban los griegos durante el período bizantino, porque eran el Imperio Romano de Oriente. El término se sigue utilizando. Por ejemplo, la cantante estadounidense (de origen griego) Diamanda Galás, en su canción «Orders from the Dead», sobre las matanzas que llevaron a cabo los turcos entre la población griega de Esmirna y otras ciudades de Turquía en las que había población griega (en 1922, tras la invasión de Turquía por parte del ejército griego), termina con esta frase en griego: «ρωμηὸς ἐγὼ γεννήθηκα, ρωμηὸς θὲ νὰ πεθάνω», «griego nací, griego moriré». Agradezco al poeta griego George Le Nonce que me haya resuelto algunas dudas con respecto a esta frase.

IOANNA TSATSOS – CINCO POEMAS

Traducción y nota bio-bibliográfica: Mario Domínguez Parra

 
Compartí mi amor
Compartí mi amor
 
Un viento devino tiempo,
el otro devino muerte.
 
Y quedó un resplandor
para guiar en calma.
 
En la respiración
En la respiración del viento
desde el mito antiguo
 
desde la sed
 
de Tu sacrificio
del Crucificado
Abrazo
irrumpe el Amor
en el corazón sediento.
 
Veo la casa
Veo la casa más vieja
y mi silueta en el espejo
El amigo inquieto tiene otro
deber
no se entrega al deleite
del diálogo
como en los días que se fueron.
 
La Virgen estrechamente sostiene
en sus brazos
a Jesús.
Sabe cómo acechan los malignos
Confío en el Hombre
creo en Ti.
 
En la antigüedad
En la antigüedad
Ágrafa todavía la ley
libre el hombre
del peso del conocimiento.
En la primera lección
una palabra
 
«Respeto»
 
Una palabra para los perfectos
que clausura todas las leyes
la timidez el respeto
y la educación.
 
Húmeda la piedra
Húmeda la piedra de la orilla
en mis dedos
me lleva hacia el inmenso
océano.
 
Tu Verbo
me lleva hacia la creación
entera.

 

Nota bio-bibliográfica

Ioanna Tsatsos nació en Atenas en 1904. Su familia tuvo una profunda relación con las letras. Su padre, Stelios Seferiadis, fue poeta y traductor de Lord Byron al griego moderno. Su hermano Yorgos Seferis, uno de los grandes poetas griegos. Su otro hermano, Ánguelos Seferiadis, fue poeta también, aunque oculto (Seferis editó los poemas de su hermano después de la muerte de éste).

De Tsatsos hay disponibles dos de sus libros traducidos al español: Diario de la invasión (traducción de Alicia Villar Lecumberri, Madrid, Ediciones Clásicas, 1991), crónica de los cuatro años de la invasión nazi de Grecia y de las penalidades que sufrieron ella y su entorno, que permanecieron en Grecia mientras que Yorgos Seferis formaba parte del gobierno griego en el exilio; y Mi hermano Yorgos Seferis (del que hablaré en breve).

La obra poética de Tsatsos es amplia e importante, y está impregnada tanto de los ecos de la Grecia Clásica como de una profunda religiosidad proveniente del Cristianismo Ortodoxo. Escribió libros en prosa, como el mencionado diario. Otro libro del mismo género, La poesía y el Hades (cuya traducción concluí hace dos años), diario que comprende los años 70 y 80, surgió a partir de la amistad de Tsatsos con el poeta católico francés Pierre Emmanuel.

Es necesario también mencionar un libro capital en el campo de la biografía, Mi hermano Yorgos Seferis (traducción de Maila García Amorós, revisada por Morfos Morfakidis y José Antonio Moreno Jurado, Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, 2008), que mereció el Premio Nacional de Biografía en Grecia, en 1974, año en el que cayó la dictadura de los coroneles contra la que se manifestó Seferis desde el golpe de estado de 1967. Esta biografía cuenta los primeros cuarenta y cinco años de la vida del poeta.

Escribió también cuentos y un libro autobiográfico, Kydathineon 9 (dirección de la casa familiar en el centro de Atenas). Como escribió en este libro la propia Tsatsos, «Para mí, de niña, Atenas significaba lo que estaba alrededor de la Acrópolis». Por esta casa pasó buena parte de la sociedad literaria y política del país, puesto que Tsatsos era esposa del dramaturgo, filósofo, ensayista y político Konstantinos Tsatsos, que llegó a ser Ministro de Educación y posteriormente Presidente de la República. Este libro incluye la crónica biográfica, el diario y el género epistolar.

Tsatsos murió en 2000.

MANOLIS – OTOÑO

Portada de su libro de poemas «Equinoccio de primavera»

Traducción y nota: Mario Domínguez Parra

El poeta, novelista y traductor griego Manolis (1947) vive en Vancouver, Canadá. Escribe tanto en griego como en inglés y es traductor del inglés al griego y del griego al inglés (de poetas como Yorgos Seferis, Yannis Ritsos, Konstantinos P. Kavafis, Tasos Livaditis y Dimitris Liantinis).

http://www.libroslibertad.ca/manolis/

http://authormanolis.wordpress.com/

http://vequinox.wordpress.com/

 

OTOÑO
 
En las ramas del árbol
un rumor de hojas
define
un terso realismo
bajo mis suelas
juego jovial y oculto
gris brumoso
mañana de octubre
que trae
la sonrisa
la espera
del ardiente abril
resurrección
 
filosofía de las hojas
razonamiento
destino
armonía
 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
 
Στα κλαδιά του δέντρου
θρόϊσμα φύλλων
προσδιορίζει
απαλή προσγείωση
κάτω απ’ τις σόλες μου
παιγνίδι γελαστό και κρύφιο
γκρίζο ομιχλώδες
πρωινό Οχτώβρη
που φέρνει
το χαμόγελο
αναμονή
φλογερού Απρίλη
νεκρανάσταση
 
φιλοσοφία φύλλων
εξήγηση
προορισμός
αρμονία
 
 

NIKOS KYRIAKIDIS – POPULAR

Traducción y nota: Mario Domínguez Parra

El poeta y matemático Nikos Kyriakidis nació en 1960, detrás del barrio de Ai-Sosti (Atenas), donde vivían muchos refugiados procedentes de Esmirna y otras ciudades de Turquía, tras la catástrofe de 1922.

Calles de rodillas ensangrentadas (Δρόμοι με ματωμένα γόνατα, Bέροια, ARS POETICA, 2013) es su primer libro de poemas.

 

POPULAR
 
                       Para María Zeofilaku
 
El perro negro
esparció los sueños
se vistió de cenizas
 
Cuando sollozó
sangraron los mares
devinieron rosa
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 
                        Για την Μαρία Θεοφιλάκου
 
Το μαύρο σκυλί
Άπλωσε τα όνειρα
Ντύθηκε στάχτες
 
Όταν δάκρυσε
Μάτωσαν οι θάλασσες
Έγιναν ρόδα